SW NumberOK Reporter

Опис

SW NumberOK Reporter – Windows клієнт для роботи з SW NumberOk Lite і SW NumberOk smb, призначений для організації віддалених робочих місць. Основними функціями є управління базами даних автомобілів, моніторинг поточної ситуації на віддаленому номерки, отримання звітів по всім тривожним подіям.